Tips på aktivitet – Nationalmuseum

Besök Nationalmuseum i Stockholm!
Om intresse finns kommer föreningen eventuellt under hösten försöka att samordna en resa.